Trong lịch sử văn học cũng như lịch sử chữ nghĩa thế giới, không thiếu những tội phạm sau khi hoàn lương đã trở thành nhà văn, thậm chí nhà văn nổi tiếng. Nhưng chưa có tội phạm hình sự nào lại trở thành các chính trị gia. Thế nhưng ở Việt Nam, làng ngụy dân chủ dung nạp quá nhiều thành phần nguyên là tội phạm, nguyên là thành phần tệ nạn xã hội. Không phải lúc bàn sâu về “tư nghiệp” của các nhà dân chủ hè đường, từ lừa cha dối mẹ, đưa cha mẹ ra tòa cho đến phản chồng gạt vợ, trai gái đĩ bợm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, gian lận… chỉ dám bàn đến một “ngôi sao” đang lên, một “ngôi sao” từ bờ đê nghiện hút chích choác, dưới sự đạo diễn của ai đó bây giờ đang lên giọng đạo đức, đòi quyền tự do (kể cả tự do nghiện hút chăng!) và đang tiến tới chuyện cấu trúc chính quyền, thượng tầng xã hội… Đó là Người Buôn Gió, cái tự hiệu của Bùi Thanh Hiếu.

HÃY CẨN TRỌNG VỚI CHÍNH NHÂN THÂN NGƯỜI BUÔN GIÓ!

Có thể là hình ảnh về văn bản

Đã có ý kiến cho rằng, những hành vi loạn thần của Bùi Thanh Hiếu là hậu quả của ma túy. Theo kinh nghiệm, và cũng theo chính các số liệu thống kê tại Việt Nam, có đến trên 90% những người nghiện ma túy tái nghiện sau cai. Chỉ có rất ít người có bản lĩnh mới có thể từ bỏ được thứ ma dược giết người này. Nhưng với “bản lĩnh” của Bùi Thanh Hiếu, để thỏa mãn nhu cầu cá nhân sẵn sàng bịa đặt, sẵn sàng vu cáo. Sẵn sàng bán cả những giá trị thiêng liêng của dân tộc, của đất nước cho những thế lực hải ngoại thì việc cai nghiện còn khó hơn lên trời. Có lẽ những nước đang chứa chấp Bùi Thanh Hiếu nên để ý đến anh ta. Tốt nhất, nên mời anh ta đi xét nghiệm để lập hồ sơ quản lý, hoặc nếu anh ta còn nghiện, hãy đưa anh ta đi cai nghiện. Hy vọng, sau khi thật sự từ bỏ ma túy, Bùi Thanh Hiếu sẽ tỉnh táo hơn và biết đâu, anh ta lại có thể trở về làm người lương thiện.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.