Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam, một số đối tượng đã ra sức chống đối bằng nhiều cách, trong đó có việc phao tin nhảm, xuyên tạc, cắt cúp sự thật về vắc xin, lôi kéo người dân bài trừ một số loại vắc xin. Nguy hiểm hơn, chúng còn có mưu đồ “chính trị hóa vắc xin”, gây hoài nghi trong nhân dân.

Cụ thể, một số đối tượng đã lan truyền thông tin bài trừ vắc xin Vero Cell, Sinopham trên mạng xã hội. Chúng bấu víu vào phát ngôn của một vài đối tượng mang danh bác sĩ, hoặc dựa vào một số phân tích mơ hồ mang tính suy diễn nhằm ra sức tuyên truyền về công dụng thấp của loại vắc xin trên. Từ đó, chúng tiếp tục lập nhóm bài trừ vắc xin, công kích chế độ. Mục đích cao nhất của những đối tượng này là chống phá Nhà nước Việt Nam, phủ nhận nỗ lực chống dịch của ta và cố tình chia rẽ Nhà nước với Nhân dân.Tuy nhiên, sự thật không như những gì chúng nói!

Điển hình tại điểm tiêm ở quận Hóc Môn, việc tiêm chủng diễn ra suôn sẻ, người dân Hóc Môn bày tỏ dù là vắc xin gì thì họ vẫn sẵn sàng tiêm, càng tiêm nhanh tiêm sớm càng có kháng thể để bảo vệ bản thân. Nhiều người dân bày tỏ: Không tiêm giờ này thì đợi đến khi vào viện mới tiêm hay sao? hay: Cả thế giới người ta tiêm được, Hải Phòng, Quảng Ninh người ta tiêm được, cớ gì mình phải kén cá chọn canh?Các dữ liệu cho thấy, hầu hết vắc xin có hiệu quả tốt trong việc ngăn ngừa diễn biến bệnh trở nặng do nhiễm Covid-19. Vì vậy, theo TS Kidong Park, “Hãy tiêm bất kỳ loại vắc xin nào có sẵn khi đến lượt”. Đó cũng là thông điệp của WHO.

Hầu hết những đối tượng phản đối vắc xin là những đối tượng thiếu hiểu biết hoặc lười lao động, có nhiều đối tượng thường xuyên câu kết với một số tổ chức phản động chống đối Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, một khuyến cáo đặt ra ở đây là khi tiếp nhận thông tin thì nên phân tích, kiểm chứng; đặc biệt trước những thông tin trái chiều, cần có một thái độ nghiêm túc và thận trọng khi chia sẻ, tránh vô tình đưa mình vào đối tượng vi phạm.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.