Từ ngày 01/01/2021, người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến với tỷ lệ như sau:

🔹 Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú;

🔹 Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước (hiện nay chỉ được thanh toán là 60%);

🔹Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Lưu ý: Quy định mới chỉ áp dụng khi khám chữa bệnh điều trị nội trú.

Không có mô tả ảnh.

Nếu đi khám bệnh, điều trị ngoại trú tuyến tỉnh thì Quỹ BHYT sẽ không hỗ trợ chi trả mà người bệnh sẽ phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh.

Từ ngày 1/4/2021, hơn 86,6 triệu người sẽ chuyển sang dùng thẻ BHYT mới, kích thước nhỏ, tiện tra cứu thông tin khám chữa bệnh.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.