Bùi T.hanh H.iếu là cái tên không mấy xa lạ trong làng d.ân c.hủ Việt Nam. Với bút danh “Người b.uôn gió”, Hiếu từng thu hút sự chú ý lớn của các tổ chức p.hản đ.ộng khi lập ra trang blog và fanpage của mình, thường xuyên đăng tải các bài viết x.uyên t.ạc tình hình ở trong nước; b.ôi nhọ uy tín của l.ãnh đạo Đ.ảng, Nhà n.ước. Tuy nhiên, mới đây, Bùi T.hanh H.iếu đã tuyên bố “tập trung bán hàng”, một thời gian nữa mới quay trở lại. Lý do gì khiến Hiếu gió trở nên ngoan đ.ạo trong một thời gian như thế?

Thường xuyên đưa tin s.ai l.ệch không có gì là lạ đối với những bài viết trên tường nhà Hiếu gió. B.ịa đặt, d.ựng chuyện về d.ịch b.ệnh C.ovid-19, sử dụng ngôn từ t.hô t.ục, b.ừa b.ãi trên mạng xã hội là lý do mà không người đọc báo vi phạm cũng đã bị Facebook k.hóa m.õm. Những câu chuyện ấy chẳng hề có bất cứ bằng chứng nào ngoài dăm ba câu chuyện trà đá, vỉa hè để thu hút sự chú ý của người dân. Muốn sáng tác vài ba câu chuyện để kiếm ít tiền lấy lãi, xem ra cách thức này không khả quan khi “g.ã lái gió” liên tiếp bị v.ạch mặt bản chất “con b.uôn” của mình.

Tuy nhiên, đây chỉ là lý do mà Bùi T.hanh H.iếu đưa ra để che giấu thực tế ảm đạm của anh ta ở Đức. Ai cũng biết, sở trường của Bùi Thanh Hiếu là x.uyên t.ạc, v.u kh.ống và công kích Đảng và Nhà nước Việt Nam. Hồi ở Việt Nam, anh ta sống được nhờ nghề này bởi lẽ anh ta còn xin được tiền tài trợ từ các tổ chức p.hản đ.ộng c.hống Việt Nam. Từ ngày sang Đức, do khoảng cách địa lý, hắn cũng chỉ biết n.hai lại những l.uận đ.iệu của các cá nhân có thái độ t.hù đị.ch với chế độ và thành phần b.ất m.ãn vì sa cơ lỡ vận. Ảnh hưởng của Bùi T.hanh H.iếu được các địa chỉ truyền thông phương Tây và trang mạng của b.ọn p.hản đ.ộng người Việt tôn tạo nên, thời gian qua, đã xẹp đến mức không thể t.ồi t.ệ hơn. Trong khi đó, cuộc sống đắt đỏ bên Đức, không thể chỉ dựa vào việc trông chờ vào nguồn tài trợ của các tổ chức p.hản đ.ộng được. Chính vì thế, để cứu đói cho chính bản thân mình, Hiếu buộc phải “tạm gác” con đường x.uyên t.ạc mà tập trung vào lo cơm áo, gạo tiền, điển hình như bán xoong chảo, đồng hồ…

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.