Vào thời điểm cả nước đang tích cực phòng, chống dịch Covid-19, một số đối tượng phản động, trang thông tin “lề trái” đã lợi dụng cơ hội này để tăng cường chống phá Đảng và Nhà nước, hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Điển hình là tài khoản Bùi Thanh Hiếu liên tục đăng tải những luồng thông tin sai sự thật, bôi nhọ công tác chống dịch của các lực lượng chắc năng làm hoang mang dư luận trong nước.

Không có mô tả ảnh.

Những kẻ như Bùi Thanh Hiếu hãy nhìn vào thành công phòng, chống covid-19 của Việt Nam, đem so sánh với các nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Barazin, Ấn Độ, Indonesia… để biết khen ngợi, trân trọng, tự hào về Việt Nam.
Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp và tuyệt đại đa số người dân đều thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách phòng, chống covid-19. Nhân dân cùng chính phủ hợp sức, đồng lòng với hy vọng vượt qua địa dịch càng sớm càng tốt. Tuyệt đại đa số nhân dân nhận thức được thời điểm này cũng là thời đoạn cam go của đất nước, rất cần sự chung tay của mọi người. Lòng yêu nước, tinh thần tương thân tương ái cùng nhau vượt qua hoạn nạn được phát huy cao độ.

Chính phủ, lãnh đạo quan tâm, lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên cũng vì sự an bình của nhân dân; nhân dân chấp hành đúng chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống covid-19 cũng là yêu nước thiết thực. Thực tế đó như một chân lý hiển nhiên đập lại những luận điệu của kẻ lợi dụng tình hình đại dịch để phản nước, hại dân.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.