Xưa nay, tung “tin vịt” là thủ đoạn mà kẻ bất lương thường sử dụng để gây nhiễu loạn thông tin trong xã hội, từ đó làm tổn hại uy tín tổ chức, cá nhân mà họ nhắm vào. Và trên in-tơ-nét đã có một số kẻ như vậy, họ lập ra một số trang điện tử, đặc biệt là trang cá nhân trên mạng xã hội, để cho ra đời cái gọi là “truyền thông lề dân” (!), rồi sử dụng làm phương tiện tung “tin vịt” nhằm chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam…

Một kẻ đam mê dựng chuyện, tung “tin vịt” là Bùi Thanh Hiếu (nick “người buôn gió”). Trước, trong và sau Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam, “truyền thông lề dân” tha hồ thưởng thức các “vụ đấu đá cung đình” giữa phe này với phe khác do Bùi Thanh Hiếu bịa ra. Hơn nữa, y còn tung tin sai lệch về dịch bệnh Covid-19, chống phá nỗ lực chống dịch của các lực lượng chức năng, đến nỗi bị facebook v.ạch mặt khóa hạn chế tài khoản. Nếu ai có phản bác lại ý kiến, y xóa comment hay block nick lại ngay. Về sau, khi các hành vi bỉ ổi của mình bị vạch trần, Bùi Thanh Hiếu lại thản nhiên lần lượt xóa bài khỏi trang cá nhân không một vết tích!

Có thể là hình ảnh về văn bản

Ðất nước càng phát triển, mấy kẻ rắp tâm đi ngược sự nghiệp đổi mới đất nước còn bày nhiều mưu ma chước quỷ. Vì thế hơn lúc nào hết, một mặt, chúng ta cần nâng cao nhận thức và tăng cường bản lĩnh chính trị, cảnh giác không để “tin vịt” mê hoặc, lung lạc; mặt khác, chúng ta cần chủ động đấu tranh không chỉ trên hệ thống truyền thông, mà cả trên mạng xã hội, để làm sáng tỏ sự thật, để kẻ xấu không thể thao túng.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.