Trước những diễn biến phức, khó lường, khó kiểm soát của tình hình dịch bệnh Covid thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp và sự hưởng ứng, vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh trên phạm vi cả nước.

​Trong lúc các lực lượng đang nỗ lực chống dịch thì vẫn luôn tồn tại một bộ phận bất hợp tác với chính quyền; thay vì có những hành động thiết thực góp sức vào công tác chống dịch thì chúng thường tìm cách bới móc những thiếu sót trong công tác chống dịch mà chính quyền chưa kịp khắc phục; xuyên tạc những chủ trương, chính sách, phủ nhận những những cố gắng, nỗ lực chống dịch của Đảng và Nhà nước để từ đó kích động quần chúng gây khó khăn cho công tác chống dịch của cả nước.

​Dạo gần đây, đối tượng Bùi Thanh Hiếu thường xuyên đăng tải các bài viết đề cập tới tình hình cũng như công tác chống dịch Covid của Việt Nam. Những bài viết của Hiếu gió nhận được phần lớn sự phản hồi trái chiều và ăn không ít “gạch đá” từ cộng đồng do nội dung của những bài viết hoàn toàn sai lệch với thực tiễn công tác chống dịch của Việt Nam.

Bằng kinh nghiệm thực tế và ý thức cảnh giác, trách nhiệm cao, nhân dân Việt Nam đều hiểu rõ những trò láo toét, xấu xa của các thế lực chống phá, nên không ai tin những âm mưu, thủ đoạn, hành vi sai trái cả về pháp lý và đạo lý đó. Chắc chắn cũng như trước đây, càng phá hoại, chúng sẽ càng thất bại thảm hại trước thực tế sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đoàn kết, thống nhất cùng quyết tâm vượt qua mọi trở ngại, chiến thắng đại dịch.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.