Sáng 13-1, Bộ tư lệnh (BTL) 86 (Bộ Quốc phòng) và Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác về an toàn thông tin (ATTT) trên không gian mạng (KGM).Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT); Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng BQP, Bộ TT&TT.

Trung tướng Đinh Thế Cường, Tư lệnh BTL 86 và đồng chí Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục ATTT, đồng chủ trì ký kết.5 năm qua (2015-2020), BTL 86 và Cục ATTT, cùng các cơ quan chức năng hai bộ đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng hai bộ đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai bảo đảm ATTT, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên KGM. Cụ thể là đã phối hợp tham mưu, xây dựng, được Bộ Chính trị ban hành “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên KGM”;

Hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng, văn bản cho biết 'ỘTULỆNH86 NTOÀN THÔNG TIN HỘI NGHI KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC VỀ AN TOÀN THÔNG TIN KHÔNG GIAN MẠNG tháng 2021 Lãnh đạo Bộ» Quố‘c phòng và Bộ Thông tin và Truyền thông chứng kiến ký kết.'

Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTT mạng; Quốc hội thông qua Luật ATTT mạng năm 2015 và các nghị định của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật ATTT mạng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. BTL 86 và Cục ATTT đã phối hợp chia sẻ thông tin; kiểm tra, triển khai các giải pháp bảo đảm ATTT mạng, ứng cứu, khắc phục sự cố, xử lý các tình huống trên KGM; góp phần bảo đảm chủ quyền quốc gia trên KGM, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch, phản động lợi dụng KGM để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. BTL 86 và Cục ATTT còn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, viên chức và nhân dân về ATTT trên KGM.

Tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập và hợp tác quốc tế về điều phối, ứng cứu sự cố máy tính và các hoạt động quân sự, quốc phòng, bảo đảm ATTT, an ninh mạng phục vụ các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quốc tế diễn ra ở nước ta.Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng và Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai Bộ, trực tiếp là BTL 86 và Cục ATTT; khẳng định vị trí, tầm quan trọng trong công tác bảo đảm ATTT trên KGM đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu, văn bản cho biết 'HỆNBẠI KÝ KẾT QUY CHE PHOI HỢP CONG Tac TOÀN THÔNG TIN NG GIAN MẠNG HàA thảng năm 2021 HỤI TU0! KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC VỀ AN TOÀN THÔNG KHÃNG GIA MẠNG m 2021 KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC VỀ AN TOÀN THÔNG TIN KHÔNG GIANMANG HàNội, 13 tháng năm 2021'

Cùng với thực hiện tốt các nội dung theo Quy chế đã ký kết, BTL 86 và Cục ATTT trong thời gian tới cần tăng cường phối hợp hoạt động trong công tác bảo đảm ATTT trên KGM; rà soát, tham mưu đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở thực hiện thống nhất, hiệu quả; tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ nguồn nhân lực và diễn tập thuần thục các biện pháp xử lý tình huống; phát triển công nghệ ATTT mạng gắn với nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo đảm trang bị và phát triển các sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng; góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Chính phủ điện tử; đấu tranh hiệu quả với các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên KGM.Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận những kết quả đạt được và hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa BTL 86, các cơ quan chức năng BQP và Cục ATTT và các cơ quan chức năng Bộ TT&TT trong bảo vệ ATTT trên KGM.

Bảo đảm an toàn thông tin không gian mạng

Đồng chí Bộ trưởng BQP khẳng định: Quân ủy Trung ương, BQP luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung lực lượng, nguồn lực, điều kiện tốt nhất để xây dựng, phát triển công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh, ATTT, bảo đảm Quân đội luôn sẵn sàng ứng phó, xử lý tốt tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên KGM.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, BTL 86 và các cơ quan chức năng BQP quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược của Đảng, Quân ủy Trung ương; sự chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, BQP về bảo đảm ATTT trên KGM. BTL 86 cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Bộ TT&TT cụ thể hóa các nội dung thực hiện; tiếp tục rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Bảo đảm an toàn thông tin không gian mạng

Cơ quan, đơn vị tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân nâng cao nhận thức về ATTT mạng; chủ động trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phòng, chống, đấu tranh kiên quyết, hiệu quả với các quan điểm sai trái, thông tin bịa đặt của các thế lực thù địch, phản động trên KGM.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Bộ TT&TT tiếp tục quan tâm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nguồn nhân lực cho BQP trong lĩnh vực bảo đảm ATTT mạng và chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử trong BQP; phối hợp tốt nhất trong bảo đảm ATTT, giúp lực lượng chức năng của Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ATTT mạng cho các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và đất nước trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Bộ trưởng BQP đã trao Bằng khen tặng tập thể Cục ATTT và 3 cá nhân thuộc Cục ATTT; Bộ trưởng Bộ TT&TT đã trao Bằng khen tặng tập thể BTL 86 và 3 cá nhân thuộc BTL 86, vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp hoạt động giữa hai bộ. QĐND

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.